این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (تصــویر)

 

به نقل توما خانومی در شهر تهران سر شوهرش را برید , ماموران با حضور در محل با جسد تکه تکه شده مردی که در پتو بسته بندی شده بود، روبرو شدندهمچنین ، بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی همراه ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی در صحنه جنایت حاضر شدند.تیم ویژه همسر سابق این مرد را که عامل این قتل هولناک بود دستگیر کردند .

 

در بررسی های ابتدایی مشخص شد این زن شوهر سابقش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و در ادامه با بریدن سر و یک دست قصد داشته جسد پتوپیچ شده را سوار بر تاکسی به محل دیگری انتقال دهد که از سوی یکی همسایه ها شناسایی و دستگیر شده بود.

 

در حال بیرون رفـــــتن از ساختمان بودم که زن همسایه را دیدم و رد خون های ریخته شده به کنار این زن رسیده بود و این درحالی بود که بسته پتو پیچ شده در کنارش قرار داشت و سرگرم صحبت با راننده تاکسی بود که در همین لحظه راننده تاکسی از خودرو پیاده شد و زمانیکه به نزدیکی زن همسایه رسید دست یک مرد را در میان پتو دید و با جیغ و فریاد از مردم کمک خواســت و من نیز به کمکش رفـــــتم و توانستیم زن همسایه را دستگیر کنیم.

 

1308161773 irannaz com این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (تصــویر)

 

صبح شنبه عامل جنایت برای اعتراف در دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در برابر بازپرس ایلخانی قرار گرفـــــت و گفت: در طول زندگی ام حقارت های زیادی از سوی همسرم دیده بودم. وی افزود: ۱۵ ســال قبل از همدیگر جدا شدیم اما بعضی اوقات به دیدنم می آمد تا اینکه از دخترم شنیدم که پدرش اعتیادش را ترک کرده و از من خواســت که دوباره با هم زندگی کنیم

 

اما هنوز چند روزی نگذشته بود که متوجه شدم شوهرم هنوز اعتیاد دارد و چون در این ســالها نیز او مرا تحقیر کرده بود به فکر انتقام گیری افتادم. او را هدف ضربات چاقو قرار دادم این زن گفت: روز حادثه به بهانه دیدن او را به خانه کشاندم و غذایش را مسموم کردم و وقتی بیهوش شد او را هدف ضربات چاقو قرار دادم و سرش را بریدم.

 

1308161773 irannaz com این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (تصــویر)

 

دختر این زن که در دادسرا حاضر شده بود نیز به بازپرس پرونده گفت: مادرم انسان خوبی اســت و باور نمی کنم که مادرم دست به این جنایت زده باشد.بنا به این گزارشتوما عامل جنایت برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ایلخانی در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفـــــته اســت.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (تصــویر) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما