همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

وضعیت سروش رفیعی برای پیوستن به تیم الخور قطر هنوز مشخص نیست اما انگیزه وی از این انتخاب بیان انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار فوتبه همراهل و فوتسال گروه ورزشی به همراهشگاه رویدادنگاران، در حالی که تعداد روز پیش عقد قرارداد سروش رفیعی به همراه تیم الخور قطر مطرح انجام گرفت و حتی رفیعی از هواداران پرسپولیس خداحافظی انجام اما مسئولان به همراهشگاه قطری هنوز این موضوع را تایید نانجامند.
هر روز اخبه همراهر جدیدی دربه همراهره رفیعی منتشر می شود اما هنوز این اخبه همراهر تایید یا تکذیب نانجام گرفته هست و عقد قرارداد رفیعی به همراه به همراهشگاه الخور در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 
بر این اساس مسئولان به همراهشگاه پرسپولیس بعد از اینکه متوجه انجام گرفتند که رفیعی هنوز به همراه به همراهشگاه الخور قطر قرارداد نبسته هست تکاپوی خود را برای مذاکره به همراه این به همراهزیکن آغاز انجامند اما رفیعی آب پاکی به دست پرسپولیسی ها ریخت و بیان انجام که به همراه الخور قطر قرارداد بسته هست و نمی تواند به تیم پرسپولیس به همراهزگردد.
 
گفته می شود به همراهشگاه الخور قطر به علت مشکلات اداری هنوز رویداد عقد قرارداد به همراه رفیعی را رسانه ای نانجامه هست و به زودی این کار را انجام می دهد.
 
رفیعی بعد از عقد قرارداد به همراه به همراهشگاه الخور قطر به شیراز به همراهزگشته و به هستآسوده می پردازد. وی به زودی برای انجام مراحل اداری قراردادش به همراه تیم الخور، راهی قطر می شود تا پرونده این به همراهزیکن در پرسپولیس بسته شود.
 
امام وردی یکی از مسئولان نقل و انتقالات پرسپولیس دربه همراهره سروش رفیعی بیان انجام: پیوستن رفیعی به الخور قطر هنوز تایید نانجام گرفته هست و تا زمانی که به همراهشگاه قطری جذب رفیعی را به طور رسمی اعلام نکند شایعات در مورد این به همراهزیکن زیاد شنیده می شود.
 
وی عنوان انجام: رفیعی تمایل داشت در پرسپولیس بماند اما به خاطر توجه کی روش یه لژیونرها ترجیح داد در خارج از کشور به فوتبه همراهلش ادامه بدهد. به هر حال لیست به همراهزیکنان ما هم تکمیل انجام گرفته هست و در صورت پشیمانی رفیعی به همراهبت عقد قرارداد به همراه الخور قطر به همراهید یک به همراهزیکن از لیست خارج کنیم تا بتوانیم رفیعی را جذب کنیم.

منبع : به همراهشگاه رویدادنگاران جوان

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما