همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

نقل کردگوی وزارت خارجه به همراه بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از
قربه همراهنیان تروریسم همان‌طور که به همراهرها اعلام انجامه بر اساس مواضع انسانی،
مترقیانه و اصولی‌اش مبه همراهرزهای  مستمر به همراه تروریسم داشته و خواهد داشت و به همراه
عزمی راسخ و هستوار حرکتش در این راه را ادامه می‌دهد، افزود: در همین
چارچوب از نظر جمهوری اسلامی ایران تروریسم در هر شکل، در هر کجا و تحت هر
عنوان و بهانه‌ای که صورت پذیرد، محکوم هست.

قاسمی تأکید انجام: جمهوری اسلامی ایران به همراه تمام توان و به همراه اتکا به تمامی
داشته‌ها، تجارب و توانمندی‌های خود در حوزه‌های دفاعی، نظامی، اطلاعاتی و
امنیتی و به همراه هستفاده از تجارب گذشته از کیان خود و هم چنین ثبه همراهت و امنیت
شهروندانش در مقابله به همراه پدیده شوم تروریسم دفاع خواهد انجام. همان‌طور که
به همراهرها گفته‌ایم ما در دفاع از امنیت و ثبه همراهت‌مان هیچ‌گونه تعارفی نداریم و
برای مقابله به همراه تروریسم، ناامنی و بی‌ثبه همراهتی زیاد‌ترین تلاش را به کار خواهیم
برد و به همراه هر عاملی که مخل این مسائل به همراهانجام گرفت به صورت قاطعانه و ریشه‌ای
برخورد می‌کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر به همراهرها خطر تولید،
ترویج، تسلیح و گسترش تروریسم تکفیری در سطح ناحیه و جهان را یادآوری انجامه و
به همراه قربه همراهنیان این‌گونه حوادث در ناحیه، کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان
ابراز همدردی و همبستگی انجامه و این اقدامات را محکوم انجامه هست.

این دیپلمات کشورمان به همراه بیان این‌که در جمهوری اسلامی ایران امنیت،
دیپلماسی و توان دفاعی کشور منشعب از قدرت آقام‌سالاری و متکی بر آقام هست،
تأکید انجام: ایران برخلاف دیگران امنیت و ثبه همراهت را خریداری نمی‌کند؛ چراکه
امنیت قابل خرید و فروش نیست و آنهایی که تصور می‌کنند به همراه کشاندن پای دیگر
کشورهای فراناحیه‌ای می‌تواند امنیت و ثبه همراهت را برای خود تأمین کنند دچار
اشتبه همراههی فاحش و هستراتژیک هستند.

نقل کردگوی وزارت  امور خارجه کشورمان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود افزود:
جمهوری اسلامی ایران، ضمن به همراهزخوانی و به همراه یادآوری ایده”جهانی عاری از خشونت و
افراط‌گرایی” که توسط ریهست محترم جمهوری در سال ۲۰۱۴ در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ارائه و مورد تصویب قرار گرفت، از همه کشورها می‌خواهد به
مبه همراهرزه واقعی به همراه تروریسم و ریشه‌های آن که در تفکرات انحرافی و خطرناک
تکفیری ـ وهابی نهفته هست، بپیوندند و این اطمینان را می‌دهد به همراه تمام قدرت
به همراه عناصر خود فروخته و جنایتکار این گروه‌های تروریستی که وابستگی‌شان به
برخی کشورهای ناحیه و فراناحیه‌ای محرز و قطعی هست، ادامه خواهد داد.

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، برخلاف برخی
قدرت‌های مدعی که امنیت و تروریسم را وسیله‌ای برای تجارت و کسب درآمد قرار
داده و برخلاف شعارها و سیهست‌های اعلامی خود به رقص به همراه منحط‌ترین تفکرات
قبیله‌ای و جاهلی می‌پرداخانومد و از یک سو ادعای مبه همراهرزه به همراه تروریسم را دارند و
از سوی دیگر میلیاردها دلار سلاح به کشورهای اصلی حامی تروریست‌های تکفیری
می‌فروشند، به مبه همراهرزه واقعی و مستمر برای ریشه‌کن انجام گرفتن این گروه‌های
تروریستی ادامه خواهد داد و حمله موشکی به مواضع و مقرهای تروریست‌های
تکفیری در دیرالزور، صرفا سیلی کوچک و تنها هانجام گرفتاری برای بیداری آنانی بود
که هنوز نمی‌توانند یا نتوانستند واقعیات ناحیه و حد و مرز خود را به نیکوی
درک کند.

وی به همراه تاکید بر این که امنیت ملت بزرگ و نظام جمهوری اسلامی و سرزمین
ایران، خط قرمز مهست و در دفاع از آن مماشات نخواهیم انجام، تصریح انجام :ما
قاطعانه و مجدانه به حامیان ناحیه‌ای گروه‌های تروریستی تکفیری اخطار
می‌کنیم دست از شرارت و کینه‌ورزی به همراه مسلمانان مظلوم ناحیه و ایران اسلامی
بردارند و به راه عقلانیت، برادری، همبستگی اسلامی و تقویت جبهه واحد ضد
صهیونیستی به همراهزگردند.

انتهای پیام

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما