همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

به نقل ایسنا، علی شمخانی به همراه بیان این‌که انجام این‌گونه اقدامات از سوی آمریکا را  فارغ از نسبت حقوقی آن به همراه برجام، رفتاری خصمانه و غیر قانونی علیه جمهوری اسلامی ایران هست افزود: تداوم راه غیر ساخانومده دولت قبلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که حکام این کشور بدون توجه به هنجارهای پذیرفته انجام گرفته بین‌المللی به دنبه همراهل بهانه‌جویی برای افزایش تنش و بی‌ثبه همراهتی در ناحیه هستند.

شمخانی افزود: افراط گرایان آمریکا و داعش دو روی یک سکه هستند که به همراه دنبال مشترک و ابزارهای متفاوت به دنبه همراهل تاثیرگذاری منفی بر محیط داخلی کشور و امنیتی انجامن شرایط جمهوری اسلامی ایران هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارات ستیزه‌جویانه وزیر امور خارجه آمریکا را مصداق به همراهرز توحش مدرن عنوان انجام و گفت: متاسفانه امروز در ناحیه و در عرصه بین‌الملل افراد و کشورهایی صحبت از ثبه همراهت و امنیت می‌کنند که خود ریشه و ثمره ناامنی، شرارت و توسعه تروریسم هستند.

شمخانی به همراه اشاره به اقداماتی که از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله به همراه مصوبه اخیر کنگره آمریکا دنبه همراهل خواهد انجام گرفت، اظهار انجام: یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای بسیج مجموعه  ظرفیت‌های کشور در راه برخورد به همراه اقدامات ستیزه‌جویانه آمریکا، اتخاذ سازوکارهای قانونی تکلیف‌آور هست که در این رهستا مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عنوان انجام: تجربه شکست خورده تحمیل جنگ، تحریم‌های همه جانبه و اقدامات تروریستی گسترده علیه ایران نشان دادکه انسجام غیرقابل خدشه کشورمان که بر پایه حمایت و مشروعیت آقامی هستوار هست به همراه اقداماتی از این دست در معرض آسییب قرار نخواهد گرفت.

وی دنبال دشمن از تحریم‌ها را تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور و آسیب‌پذیر انجامن جامعه در برابر فشارهای اقتصادی عنوان انجام و افزود: اقتصاد مقاومتی و تحکیم ساخت درونی قدرت نظام، فارغ از وجود یا فقدان تحریم، راهبرد محوری کشور برای مدیریت تغییرات اقتصادی، سیاسی و امنیتی هست.

شمخانی به همراه تاکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی در فضای پس از انتخابه همراهت گفت: به همراه عبور از انتخابه همراهت، اکنون به همراهید رقابت‌ها به فراموشی سپرده شود و مجموعه سلیقه‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به آنها به همراه اتخاذ مشی ساخانومده و همکاری و انسجام زیاد از پیش، دولت منتخب را برای تحقق راهبردهای تعیین انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاری کنند.

به نقل ایسنا،‌ ۲۵ خرداد، سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه و تدوین و منسجم انجامن تحریم‌های کنونی ضد این دو کشور را به همراه ۹۸ رأی موافق تصویب انجام. برنی سندرز و رند پال به این طرح رأی مخالف دادند.

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما