همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

نایب
رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه بیان اینکه «مرحوم مهندس به همراهزرگان به تز «اسلام
منهای روحانیت» معتقد نبود» از صداوسیما خوهست که از تولید و پخش
پلن‌های یکطرفه و اتهامات سنگین به افراد در آنها خودداری کند.

به نقل راه دانشجو ، علی مطهری در یادداشتی نوشته هست:

«در
تاریخ ۲۶/ ۳/ ۹۶ پلن ای به همراه عنوان “جهان آرا” دربه همراهره عملانجام سازمان
مجاهدین خلق از شبکه افق در شبکه یک سیما به همراهز پخش انجام گرفت. در این پلن که
نکات مثبت و مفیدی داشت جناب جناب آقا کوشکی کارشناس پلن تعداد به همراهر تز “اسلام
منهای روحانیت” را به مرحوم مهندس به همراهزرگان نسبت دادند.

این امر خلاف
واقع هست. اولا مهندس به همراهزرگان به چنین تزی معتقد نبود. این تز را می توان
به همراه یک دید ابزاری از لابه‌لای آثار مرحوم دکتر شریعتی هستخراج انجام و به صورت حتم
گروه فرقان همین کار را انجام و در جزواتش زیاد به آن هستناد می نمود.

ثانیاً
رابطه مهندس به همراهزرگان به همراه روحانیت یک رابطه دوستانه و توأم به همراه احترام متقابل
بود. رابطه به همراهزرگان به همراه مراجع تقلید وقت و به همراه هستاد شهید آیت الله مطهری و
مرحوم آیت الله طالقانی و زیادی دیگر از علما بر همگان روشن هست.

اساساً
روحانیت از جمله امام خمینی(ره) مهندس به همراهزرگان را فردی متدین و اهل تهجد و
نماز شب می دانستند و یکی از دلایلی که امام (ره) پیشنهاد شهید مطهری مبنی
بر نخست وزیری مهندس به همراهزرگان برای دولت موقت را پذیرفت، گذشته از تخصص و
ضدمارکسیسم بودن او، همین مطلب بود.

اگر بخواهیم سه نفر را نام
ببریم که از دهه ۳۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی موجب نزدیک انجام گرفتن دانشگاهیان به
روحانیت و در نتیجه ایجاد سرعت در پیروزی انقلاب انجام گرفتند به همراهید از آیت الله
مطهری، مهندس به همراهزرگان و آیت الله طالقانی نام برد.

نقصی که در آثار
اسلامی مهندس به همراهزرگان وجود دارد نوعی علم زدگی در مواردی هست که به همراهید از
فلسفه بهره گرفت، نکته ای که هستاد مطهری به همراهرها در نقد نظریات مهندس
به همراهزرگان در اصول عقاید مانند توحید و نبوت و معاد گوشزد انجامه و آن را ناشی
از انس به همراه علوم تجربی و ناآشنایی به همراه فلسفه دانسته هست. اما این کجا و تز
اسلام منهای روحانیت کجا؟

جناب جناب آقا کوشکی که مطالب ارخانومده ای نیز
در آن پلن بیان انجامند نیکو هست در نقل و تحلیل وقایع تاریخی مطابقت به همراه
واقع را ملاک اول خود قرار دهند.

صدا و سیما نیز نبه همراهید پلن های
یک طرفه تولید و پخش کند و طی آن افرادی دنبال اتهامات سنگین قرار گیرند و
فرصتی هم برای دفاع از آنها وجود نداشته به همراهانجام گرفت. در همین موضوع مورد بحث، نیکو
هست صدا و سیما از فردی که بر افکار و اندیشه های مهندس به همراهزرگان و مشی
سیاسی او تسلط کافی دارد نیز در پلن ای مشابه دعوت به عمل آورد تا حقیقت
مطلب برای آقام ما خصوصا جوانان که اطلاعاتشان از آن دوره اندک هست آشکار
گردد.»

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما