همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

سران قوا، مسئولان و
کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارانجام گرفت دستگاه‌های مختلف و عناصر فعال سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز به همراه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب
اسلامی دیدار انجامند.

به نقل راه دانشجو به گرازش از عصر ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر
معظم انقلاب اسلامی در این دیدار  به همراه تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از
همکاری و کار و تلاش برای پیشرفت ایران و اعتلای نظام افزودند: برای اداره
درست کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها به همراهید ضمن هستفاده از تجربیات که
حیاتیترین آنها وحدت ملی و اعتماد نانجامن به آمریکهست، به ملاکهای درست تصمیم
گیری اتکا انجام که اصلی ترین این ملاکها، «تأمین منافع ملیِ حقیقی» یعنی
منافعی هست که به همراه هویت ملی و انقلابی ملت در تعارض نبه همراهانجام گرفت.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای نقل کردان خود، ماه مبه همراهرک رمضان را فرصتی طلایی و
مغتنم برای «تضرع به درگاه خداوند متعال»، و «نورانی انجامن دلها» خواندند و
خاطرنشان انجامند: دستیابی به اهداف و خوهسته‌های والا در گرو ارتبه همراهط به همراه
خداوند و تلاش صادقانه و مؤمنانه هست و اگر جامعه اسلامی و انقلابی از ذکر و
تضرع به درگاه پروردگار غافل شود، ضربه خواهد خورد.

رهبر
انقلاب اسلامی سپس در نگاهی به مسائل روز، درخصوص «انتخابه همراهت ۲۹ اردیبهشت»
گفتند: انتخابه همراهت کار بزرگی بود و قدرت انقلاب و عمق نفوذ نظام اسلامی را در
دلهای آقام نشان داد، اگرچه رسانه‌های جهانی در تبلیغات پر حجم خود هیچ
اشاره‌ای به این مسئله حیاتی نمی‌کنند.

ایشان، کار
به همراه ارزش همه مشارکت‌کنندگان در انتخابه همراهت را «ابراز اعتماد به نظام اسلامی»
خواندند و افزودند: کار مشترک آقام فارغ از اینکه به چه کسی رأی دادند، این
بود که به صندوق رأیِ جمهوری اسلامی و به حرکت عظیم مقرر انجام گرفته در قانون
اساسی یعنی انتخابه همراهت، «اعتماد» انجامند.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای به همراه انتقاد از برخی افراد که به همراه تفسیرهای غلط به دنبه همراهل
تقسیم انجامن آقام هستند، افزودند: نبه همراهید به همراه بگومگوها و تقسیم انجامن آقام، کار
بزرگ ملت در انتخابه همراهت را خراب و ضایع انجام.

ایشان
به همراه اشاره به اقدامات وقیحانه آمریکایی‌ها بعد از انتخابه همراهت ریهست جمهوری
ایران در افزایش تحریم‌ها و کوبیدنِ زیاد از پیش بر طبل دشمنی، افزودند: در
مقابل این دشمنی‌ها، به همراهید فضای جدیدی از همکاری، کار و تلاش برای رسیدن به
دنبال مشترک یعنی «پیشرفت کشور و اعتلای جمهوری اسلامی» ایجاد انجام و همه در
آن فضا، سهیم و شریک شوند.

رهبر انقلاب اسلامی،
لازمه تحقق اهداف و به زانو درآوردن دشمن را «تلاش و ایستادگی» خواندند و
گفتند: همه به همراهید به مسئولین کشور کمک کنند و مسئولین نیز به همراهید به همراه رعایت حال
آقام، در بخشهای مختلف به همراه یکدیگر همکاری کنند.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای تأکید انجامند: مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه
دولتهایی که بر سر کارند، حمایت می‌کنم و بعد از این نیز همین‌گونه خواهد
بود.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به همراه ورود به بحث اصلی
خود یعنی چگونگی مدیریت صحیح کشور و تشخیص راه از بیراهه، گفتند: اداره
صحیح کشور در وهله اول نیازمند مشخص انجام گرفتن «ملاک‌های تصمیم سازی و تصمیم
گیری» و در مرحله بعد، نیازمند «هستفاده از تجربه های ۳۸ سال گذشته» هست.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ملاک های تصمیم گیری صحیح، به «منافع ملی» به
عنوان ملاک اصلی اشاره انجامند و افزودند: به صورت حتم منافع ملی آن زمانی واقعاً
منافع ملی هست که به همراه «هویت ملی و انقلابی ملت ایران» در تعارض نبه همراهانجام گرفت.

رهبر
انقلاب اسلامی خاطرنشان انجامند: منافع ملی به همراهید به همراه هویت ملی تطبیق داده شود
نه اینکه هویت ملی تابعی از موضوعاتی تحت عنوان منافع ملی قرار گیرد، زیرا
در واقع آن موارد، «منافع تخیلی» هست نه منافع ملی.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به بیان معنای هویت ملی پرداختند و افزودند:
هویت ملی ایران براساس سه عنصر «مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی»،
شکل می گیرد و در تعریف هویت ملی حتماً به همراهید این سه عنصر مد نظر قرار
گیرند.

ایشان گفتند: مسئولان کشور اعم از دولت
محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و همه کسانی که تصمیم های کلان می گیرند،
به همراهید از هر تصمیمی که شائبه بیگانه بودن به همراه اسلام، انقلاب و تاریخ ملت
ایران و یا ضدیت به همراه آنها را داشته به همراهانجام گرفت، پرهیز کنند.

رهبر
انقلاب اسلامی به همراه تأکید بر اینکه تعریف ارائه انجام گرفته از منافع ملی به معنای
نادیده گرفتن پیشرفتهای بشری و محروم انجامن خود از این پیشرفتها نیست،
افزودند: متأسفانه این روزها تأویل برخی نقل کردانی که مسئولان بیان انجام میدهند،
بصورت وسیع، رایج انجام گرفته هست و نبه همراهید تعریف منافع ملی در چارچوب هویت اسلامی،
انقلابی و تاریخی، به معنای بسته انجام گرفتن راه هستفاده از پیشرفتهای بشری، تأویل
شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یک نکته حیاتی را درخصوص منافع ملی متذکر انجام گرفتند و تأکید انجامند: منافع ملی ما نبه همراهید تحت تحمیل خارجی قرار گیرد.

ایشان
به همراه تأکید بر اینکه قدرتهای هستکبه همراهری برای تحمیل خوهسته های خود شیوه های
مختلفی بکار می گیرند، افزودند: یکی از این شیوه ها تأمین منافع مستکبران
تحت عنوان «هنجارهای بین المللی» هست تا از این راه، کشورهای مستقل و ظلم
ستیز را به هنجارشکنی متهم کنند.

رهبر انقلاب
اسلامی گفتند: اخیراً آمریکایی‌ها در نقل کردان خود دربه همراهره ایران، تحت عنوان
هنجارهای بین المللی موضوع «بی‌ثبه همراهت سازی ناحیه» را مطرح انجام میدهند که در
پاسخ آنها به همراهید گفت اولاً این ناحیه چه ارتبه همراهطی به شما دارد و ثانیاً عامل
بی‌ثبه همراهتی ناحیه، شما و عمّالتان هستید.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای به همراه اشاره به نقش آمریکایی‌ها در ایجاد گروهک داعش و
حمایت‌های نظامی و تدارکاتی از این گروهک، خاطرنشان انجامند: ادعای تشکیل
ائتلاف بر ضد داعش یک دروغ هست، به صورت حتم آمریکایی‌ها به همراه «داعشِ کنترل‌نانجام گرفته»
مخالفند اما اگر کسی بخواهد واقعاً داعش را نابود کند، به همراه او مقابله می
کنند.

رهبر انقلاب اسلامی اتهام اخیر رئیس جمهور
آمریکا به ایران مبنی بر حمایت از تروریسم و نیز اتهام های حقوق بشری
آمریکایی‌ها را در چارچوب شیوه هنجارتراشی برای تأمین منافع مستکبران
برشآقاند و خاطرنشان انجامند: اینکه آمریکایی‌ها، در کنار حکام قرون وسطایی و
قبیله ای سعودی، از حقوق بشر نقل کرد می گویند و در جایی که بویی از دموکراسی
نبرده، به جمهوری اسلامی که مظهر آقام سالاری هست، تهمت می خانومند واقعاً
مضحک هست و به عنوان یک لکه ننگ تاریخی بر پیشانی آنها خواهد ماند.

رهبر
انقلاب اسلامی در بخش بعدی نقل کردانشان به تبیین چگونگی هستفاده از تجربه ها
در اداره صحیح کشور، و مدیریت فرصتها و تهدیدها پرداختند.

ایشان
به همراه اشاره به «تأثیر تعیین کننده انسجام و وحدت ملی» در موفقیتهای ۴ دهه
اخیر افزودند: به همراهید از این تجربه موفق در اداره کشور هستفاده انجام، به صورت حتم
وحدت منافاتی به همراه اعلام مخالفت به همراه سیهستهای دستگاهها ندارد اما نبه همراهید در
زمینه مسائل کلان در کشور کشمکش و بگومگو به همراهانجام گرفت.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای «دو قطبی انجام گرفتن کشور» و «دو دستگی آقام» را تجربه ای
خطرناک دانستند و افزودند: در سال ۵۹، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و
آقام را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم انجام که نبه همراهید این تجربه تکرار شود.

رهبر
انقلاب اسلامی «فاصله گذاری واضح به همراه دشمن» را زمینه‌ساز وحدت ملی دانستند و
افزودند: مسئولان به همراهید به همراه دشمن خارجی و عوامل داخلی او فاصله گذاری جدی
کنند.

ایشان به همراه یادآوری تجربه تلخ حوادث سال ۸۸
گفتند: در آن حوادث عده ای در خیابه همراهنها به صآسوده علیه اساس انقلاب و
به همراهورهای دینی شعار دادند و چون به همراه آنها مرزبندی و فاصله گذاری نانجام گرفت مشکلات
ادامه یافت.

«تکیه بر ظرفیتهای داخلی و اولویت دادن به تولید ملی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث اداره صحیح کشور بر آن انگشت گذاشتند.

ایشان
افزودند: کشور دارای نیروی انسانی جوان و زیاد نیکو و کارآمد هست که ظرفیت
خود را در پیشرفتهای علمی از جمله مسئله انرژی هسته ای نشان داده هست و
به همراهید از تجربه مفید هستفاده از جوانان برای پیشبرد بخشهای دیگر کشور نیز
هستفاده انجام.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «اعتماد
نانجامن به دشمن» را از دیگر تجربه های اساسی و جدی خواندند که به همراهید در
مدیریت کشور به آن توجه تکمیل شود.

ایشان افزودند:
می توانستیم به دشمن اعتماد نکنیم اما در جاهایی به علتهایی مثلاً برای
گرفتن بهانه از دست آمریکایی ها کوتاه آمدیم که به صورت حتم بهانه گرفته نانجام گرفت و
ضربه هم خوردیم.

رهبر انقلاب به مسئولان تأکید
انجامند: هر جا عرصه کار به همراه بیگانگان هست به همراهید به همراه دقت، وسواس و احتیاط تکمیل
وارد انجام گرفت و در لحن و بیان هم بگونه ای نقل کرد گفت که اعتماد به دشمن در آن
احساس نشود، زیرا هم در داخل و هم نزد بیگانگان تأثیر منفی خواهد داشت.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای به همراه اشاره به قضیه «برجام» گفتند: به مسئولانی که پیگیر
این مسئله بودند اعتماد داشتیم و داریم چرا که آنها را خودی و مؤمن می
دانیم اما در همین ماجرا در مواردی به علت اعتماد به حرف طرف مقابل از
مسائلی صرف نظر انجامیم یا اهتمام لازم را به خرج ندادیم که در نتیجه خلاهایی
به همراهقی ماند که دشمن در حال هستفاده از آنههست.

رهبر
انقلاب به نامه جناب آقا ظریف به مسئولان اروپایی دربه همراهره موارد نقض برجام
به‌دست آمریکایی ها اشاره انجامند و افزودند: وزیر امور خارجه که مخالف
مذاکرات نیست اما چون انسانِ «متدین، به همراه وجدان و دارای احساس مسئولیت» هست،
در این نامه موارد مختلف «نقض روح و جسم برجام» را تشریح انجامه هست.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای، «هیأت نظارت بر برجام» را به دقت و اجرای تکمیل وظایف
خود فراخواندند و افزودند: در پذیرش برجام، شرایط صریحی را بصورت مکتوب
مشخص انجامه ایم که هیأت نظارت بر برجام به همراهید مراقبت کند تا این شرایط به دقت
رعایت شود.

ایشان تأکید انجامند: وقتی دشمن به همراه
وقاحت در مقابل شما ایستاده هست، هر نوع کوتاهیِ شما را حمل بر ضعف و
ناچاری می‌کند و گستاخ تر می شود، بنابراین به همراهید تکمیلاً مراقب بود.

«تقویت
اقتدار نظامی و امنیتی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در ترسیم به همراهیدها و
نبه همراهیدهای «اداره صحیح کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها» مورد تأکید قرار
دارند.

ایشان افزودند: بدیهی هست که آمریکا برای
حذف عناصر اقتدار ایران از سپاه و نیروی قدس بدش بیاید و شرط و شروط بگذارد
که مثلاً سپاه نبه همراهانجام گرفت، بسیج دخالت نکند، در مسائل ناحیه‌ای اینطور رفتار
کنید و امثال این حرفها، اما همه مسئولان به همراهید برتصویر دشمن، عناصر اقتدار و
عزت ایران یعنی نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و همه عناصر مؤمن و انقلابی را
تقویت کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه نقل کردانشان به بیان تعداد نکته حیاتی و تأثیرگذار اقتصادی در اداره صحیح کشور پرداختند.

ایشان
خاطرنشان انجامند: رئیس جمهور محترم در نقل کردانشان مواردی را گفتند که «به همراهید
بشود» اما مخاطب و مجریِ عمده این موارد، خود ایشان و تیم کاریِ دولت
هستند.

رهبر انقلاب به همراه اشاره به تأثیر جذب سرمایه
گذاری داخلی و خارجی در اداره اقتصادی کشور، «رسیدگی حقیقی به روستاها از
جمله ایجاد صنایع روستایی» را حلّال برخی مشکلات از جمله حاشیه نشینی و
مفاسد ناشی از آن خواندند و گفتند: ایجاد امکاناتِ رفت و آمد و انتقال آسوده
محصولات روستاها برای روستاییان، زیاد حیاتی هست.

«مدیریت
صحیح واردات از جمله جلوگیری انجام گرفتید از وارداتِ محصولاتی که به تولید مشابه
داخلی ضربه می خانومد»، «هستفاده آقام از محصولات داخلی به عنوان زمینه لازم
برای ارتقای کیفیت این محصولات»، «مقابله به همراه قاچاق»، «اجرای صحیح و شایسته
اصل ۴۴» و مسئله «امنیت سرمایه گذاری» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب
اسلامی در این بخش از نقل کردانشان به آنها اشاره انجامند.

ایشان
در جمع بندی مطالب اقتصادی نقل کردانشان گفتند: ما مسئولان در این تعداد سال
دربه همراهره مسائل اقتصادی خیلی حرف زده ایم اما اکنون به همراهید وارد عمل انجام گرفت، به
همین علت «ارائه نقشه راه روشن و جامع» از اولین کارهایی هست که دولت به همراهید
انجام دهد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «فضای مجازی» را از دیگر مسائل حیاتی و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند.

رهبر
انقلاب خاطرنشان انجامند: بهمنی از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب
درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطلاعات بر ذهن جامعه فرود
می آید که به همراهید این فضا کنترل شود، اما نبه همراهید ملت را از فضای مجازی محروم
انجام.

ایشان به همراه انتقاد از کوتاهی ها در زمینه
ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها به همراه ایجاد شبکه ملی
اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای
تأمین منافعشان بهره گرفته اند.

حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای افزودند: به همراهید همه آقام بتوانند از منافع فضای مجازی هستفاده کنند
و در زمینه هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت
اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

مسئله
«آمریکا» آخرین موضوعی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن پرداختند و
افزودند: زیادی از مسائل به همراه آمریکا اساساً قابل حل نیست زیرا مشکل آمریکا
به همراه ما ناشی از مسائلی همچون انرژی هسته‌ای و حقوق بشر نیست، بلکه مشکل آنها
به همراه اصل جمهوری اسلامی هست.

حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای، سر کار آمدن نظام اسلامی در ناحیه‌ای حیاتی و در سرزمینی ثروتمند
همچون ایران و در پیش گرفتن سیهستهای مستقل را عامل اصلی دشمنی آمریکایی‌ها
به همراه جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: آنها به همراه اصل هستقلال کشور مخالفند و
حتی اگر حکومتی در کشور بر سر کار بود که دینی و انقلابی نبود اما مستقل
بود، مخالفت‌ها و معارضه‌هایی به همراه آن وجود داشت.

رهبر
انقلاب اسلامی به همراه اشاره به منابع و امکانات فراوان ایرانِ اسلامی گفتند:
قدرتهایی که کارشان دست‌اندازی در کشورههست، حاضر نیستند از چنین لقمه‌ای
بگذرند، اما انقلاب اسلامی نمی‌گذارد این لقمه از گلوی آنها پایین برود.

حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای مسائلی همچون «حقوق بشر، تررویسم و ادعای ایجاد
بی‌ثبه همراهتی از سوی ایران در ناحیه» را بهانه‌های آمریکا علیه نظام اسلامی
دانستند و خاطرنشان انجامند: آمریکا، خود تروریست و تروریست‌پرور و حامی
رژیمی همچون رژیم صهیونیستی هست که مغزِ تروریسم هست و از روز اول به همراه ترور و
ظلم بوجود آمده هست، بنابراین، به همراه آمریکا نمی‌توان کنار آمد.

ایشان
در همین زمینه تأکید انجامند: نبه همراهید حرفهای مبهم و دوپهلو زد که موجب سوء
هستفاده شود بلکه به همراهید مطالب و مواضع، صریح و روشن بیان شود.

رهبر
انقلاب اسلامی خاطرنشان انجامند: آمریکایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی از
مواضعی همچون ظلم‌ستیزی و دفاع از فلسطین دست بر نمی‌دارد و از تلاش برای
احقاق حقوق ملت کوتاه نمی‌آید.

حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای در جمع‌بندی نقل کردانشان، ملت ایران را ملتی خانومده و انقلاب اسلامی را
به همراهلنده و جوان خواندند و خاطرنشان انجامند: این شرایط، آینده نیکوی را به ملت
نوید می‌دهد و امیدواریم وضع آقام روز به روز بهتر شود و تهدیدها را به
بهترین وجه دفع کند.

پیش از نقل کردان رهبر انقلاب
اسلامی، رئیس‌جمهور به همراه تشکر از آقام و رهبر معظم انقلاب بخاطر شکل‌گیری
حماسه انتخابه همراهت ۹۶ گفت: پیروز انتخابه همراهت ملت هست و دوران رقابت‌ها و
بگومگوها دیگر پایان یافته و امروز به همراهید به خوهسته‌ها و مطالبه همراهت آقام توجه
کنیم.

رئیس‌جمهور حیاتیترین مطالبه همراهت آقام را رفع
مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال و بهبود معیشت برشآقا و افزود: بی‌تردید اگر
همه در کنار هم پشت سر رهبر معظم انقلاب قرار گیریم می‌توانیم بر مشکلات
فائق آییم.

جناب آقا روحانی به همراه بیان اینکه بدخواهان
دنیا از جمله آمریکا زیاد از گذشته از عظمت ایران نگران هستند، خاطرنشان
انجام: به همراهید منتظر نقشه‌ها و توطئه‌های جدید دشمنان به همراهشیم، به صورت حتم این
توطئه‌ها برای ملت ایران تازگی ندارد و آقام ما در حوادث دشوار‌تر و
پیچیده‌تر در برابر دسیسه‌های آنها پیروز انجام گرفته اند و در آینده نیز پیروز
خواهند انجام گرفت.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از نقل کردان خود
به همراه اشاره به قرار داشتن در هفته‌های پایانی دولت یازدهم و نزدیک انجام گرفتن به
آغاز فعالیت دولت دوازدهم، به تشریح خدمات دولت پرداخت.

جناب آقا
روحانی، «کنترل تورم و تک رقمی انجامن آن»، «رانجام گرفت اقتصادی به همراهلای هشت درصد»،
«ایجاد اشتغال، رانجام گرفت مثبت در تراز به همراهزرگانی»، «ثبه همراهت قیمت ارز»، «کاهش اتکای
بودجه به نفت و افزایش اتکا به مالیات»، «افزایش تولید و صادرات نفت و
محصولات پتروشیمی»، «گازرسانی به ۹ هزار روستا و آبرسانی به زیاد از پنج
هزار روستا، برق‌رسانی به همه روستاهای به همراهلای ۱۰ خانوار» و «اتصال ۲۸ هزار
روستا به اینترنت» را از جمله دستاوردهای دولت یازدهم اعلام انجام.

رئیس‌جمهور
به همراه اشاره به نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»،
گفت: همه تلاش‌ها در دولت دوازدهم در جهت تحقق این شعار خواهد بود.

جناب آقا
روحانی حل مشکل اشتغال را نیازمند کاری بزرگ و ملی دانست و به همراه بیان اینکه
برای تحقق پلن ششم در حوزه اشتغال به همراهید زیاد از ۹۰۰ هزار شغل در سال
ایجاد شود، خاطرنشان انجام: برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه، ابداًح امور
به همراهنکی، افزایش مهارت‌های جوانان و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

رئیس‌جمهور،
حمایت از محرومان و مستضعفان را یکی دیگر از پلن‌های حیاتی دولت دوازدهم
خواند و به همراه تاکید بر اهمیت مسئله عدالت اجتماعی خاطرنشان انجام: فاصله درآمدی
دهک دهم و دهک اول جامعه حدود ۱۴ برابر هست که به همراهید به یک رقم متعادل
برسد.

جناب آقا روحانی در پایان از ملت ایران بخاطر
تلاش و حضور فعالانه و همچنین از رهبر معظم انقلاب اسلامی بخاطر حمایت‌ها و
هدایت‌های ایشان قدردانی انجام.

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما