نوشته‌های تازه

همینک ازوب سایت رویدادی راه دانشجو بخوانید :

به نقل راه دانشجو : به گرازش از وزارت ارتبه همراهطات؛ وحید یزدانیان گفت: مراحل اخذ تایید از دانشگاه علمی کاربردی برای دوره های جدید انجام انجام گرفت و این دانشگاه به همراه ۴ رشته جدید در دانشکده پست و مخابرات، موافقت انجام.

رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات افزود: دروس کاردانی و کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتبه همراهطات، سال ها در این دانشکده ارائه می انجام گرفت، در حالی که امروز به همراهید به این حوزه به طور عمیق و تخصصی نگاه شود و به طور مثال به رشته های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک ، شبکه و امنیت بپردازیم.

وی به همراه اشاره به اینکه در سال گذشته سرفصل های دوره های جدید دانشکده را طراحی و تدوین انجامه ایم ،افزود : به طور مثال دوره امنیت اطلاعات در دانشگاههای دیگر هم ارائه می شود؛ اما در این دانشکده به همراه رویانجام مهارتی طراحی انجام گرفته هست و این کار نیازمند تغییراتی در سرفصل های دروس تعلیمی بود که دربه همراهره دوره های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و بقیه دروس نیز انجام انجام گرفته هست.

یزدانیان ادامه داد:‌ از مهرماه امسال در دوره های کاردانی و کارشناسی امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و شبکه، دانشجو پذیرش می شود.

رئیس دانشکده پست و مخابرات به همراه اشاره به اینکه پیگیر راه اندازی تعداد رشته جدید دیگر هستیم، افزود: یکی از این رشته ها، دوره اینترنت اشیا هست که به همراه پایان تدوین دوره، به احتمال زیاد در سال آینده پذیرش دانشجو در این رشته داریم.

وی مقطع کارشناسی ارانجام گرفت را یکی از موضوعات در حال پیگیری دانشکده پست و مخابرات اعلام انجام و تاکید داشت: به همراه موافقت دانشگاه علمی کاربردی، یک دوره کارشناسی ارانجام گرفت در زمینه ۳G (نسل سوم موبه همراهیل) پذیرش داشته ایم که به همراه تعریف پروژه های رایتل در این دانشکده، این دوره برگزار انجام گرفت و در حال حاضر در این زمینه طرح توجیهی کارشناسی ارانجام گرفت داده های بزرگ (بیگ دیتا) به همراه همکاری مرکز تحقیقات مخابرات آماده ارائه هست.

یزدانیان به همراه اشاره به اینکه طرح بیگ دیتا، طرح کلیدی و حیاتی وزارت ارتبه همراهطات هست، خاطرنشان انجام: طرح پژوهشی در این زمینه در مرکز تحقیقات تهیه می شود و موضوعات تعلیمی نیز در دانشکده در حال تدوین هست و به صورت حتم طرح توجیهی آن نیز برای گرفتن مجوز به دانشگاه علمی کاربردی ارسال انجام گرفته هست که بعد از گرفتن مجوز، در آینده برای این رشته هم پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

وی به برگزاری دوره های کارشناسی ارانجام گرفت در حوزه ۵G  (نسل پنجم موبه همراهیل ) و SDN (شبکه های مبتنی بر نرم افزار) در آینده نزدیک اشاره انجام و افزود: دربه همراهره موضوعات لبه تکنولوژی مانند بیگ دیتا (داده های بزرگ)،  SDN، ۵G و اینترنت اشیا ، دانشگاه های کشور پذیرش دانشجو ندارند اما در دانشکده دنبال ما این هست که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند در همان حوزه تحصصی خود در صنعت مشغول بکار شوند.

رئیس دانشکده پست و مخابرات از راه اندازی دوره های کارشناس مهارتی پست به همراهنک در این دانشکده رویداد داد و افزود : به همراه اعلام نیاز پست به همراهنک به کارشناس مهارتی در این حوزه ، سرفصل های این دوره ها تدوین و برای تایید دانشگاه علمی کاربردی ارسال انجام گرفته هست و در صورت موافقت این دانشگاه، امکان پذیرش دانشجو از مهرماه وجود دارد.

یزدانیان همچنین از طراحی سرفصل های دوره های بلند مدت اینترنت اشیا رویداد داد و گفت: این دوره های بلند مدت منجر به دریافت مدرک تحصیلی می شود و برای کارشناسان فناوری اطلاعات به همراه گرایش اینترنت اشیا تدوین انجام گرفته هست.

وی به راه اندازی آزمایشگاه تعلیمی اینترنت اشیا اشاره انجام و افزود: به همراهید در این زمینه مدلی وجود داشته به همراهانجام گرفت که قابل ارائه به همراهانجام گرفت که این کار در آزمایشگاه اینترنت اشیا انجام می شود که به صورت حتم بعد از این دانشکده، تعدادی از دانشگاه ها مانند علم و صنعت و امیرکبیر نیز آزمایشگاه خود را در این زمینه تجهیز انجامه اند.

منبع : مهر

این رویداد به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده هست و راه دانشجو مسئولیتی در قبه همراهل انتشار رویداد ندارد
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما